Pri realizácii našich služieb často využívame možnosť spolupráce so spoločnosťami, ktoré spĺňajú náročné kvalitatívne kritériá.

Spolupracujúce subjekty nám poskytujú odbrorné stanoviská a konzultácie, ale aj odborné personálne kapacity, ktorých primárnou úlohou je kontinuálna snaha udržať kvalitatívnu úroveň nami poskytovaných služieb.

OS-EM
Komplexné riešenia v oblasti podnikania.
Inštitút KLIENT Ver.obstarávanie, elektronické obstarávanie.
TRIPLE A Insurance Broker Risk manažment a poistenie.
Partners Adam Ver.obstarávanie, reklama, projektový manažment.
Radi nadviažeme kooperáciu so subjektami alebo jednotlivcami, ktorí spĺňajú kvalitatívne a profesijné kritériá: