Vyberte si zo širokého spektra našich služieb!

Spoločnosť Black & White Legal, s.r.o. poskytuje svojim klientom spektrum služieb, ktorých výkon je realizovaný v zmysle našich základných princípov, medzi ktoré radíme kvalitu, integritu a zodpovednosť.

zobraziť viac
Mediácia - moderné riešenie sporov. Alternatívne mimosúdne riešenie sporov, kde mediátor, ako nezávislá tresia osoba, pomáha stranám sporu nájsť riešenie.
zobraziť viac