Spoznajte profesionálny prístup.

Dôsledné využitie spektra možnosti a ich vhodná kombinácia s cieľom dosiahnuť efektívne riešenia sú základ referencií:

  Spoznajte naše riešenia.

  Prostredníctvom elektronického projektu získajte prehľad o našich riešeniach:

  zobraziť viac
  Black & White Legal, s.r.o., sídlo: Františkánska 7, 917 01 Trnava, IČO: 36850314, IČ DPH: SK 2022472034,

  Spoločnosť vznikla dňa 24.10.2007 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 20863/T (pozrieť výpis z obchodného registra tu) a jej hlavnými predmetmi činnosti sú:

  Cieľom spoločnosti je dosiahnuť stabilnú pozíciu vyplývajúcu z kvalitného profesného zázemia.
  Spoločnosť má záujem etablovať sa prostredníctvom inovatívnych projektov a dynamických riešení.