Spoznajte profesionálny prístup.

V rámci poskytovania služieb sa opierame o podrobné znalosti riešenej problematiky a široké praktické skúsenosti nadobudnuté počas obdobia výkonu profesijnej činnosti. Dôsledne zvažujeme aplikáciu dostupných možností a vytvárame postupy, ktorých cieľom dosiahnutie efektívnych riešení. Neexperimentujeme a ponúkame racionálne riešenia overené praxou.

  Spoznajte naše riešenia.

  V prípade záujmu o naše šlužby Vám s radosťou predstavíme konkrétne projekty a riešenia, ktoré sú našimi referenciami.

  Black & White Legal, s.r.o., sídlo: Františkánska 7, 917 01 Trnava, IČO: 36850314, IČ DPH: SK 2022472034,

  Spoločnosť vznikla dňa 24.10.2007 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 20863/T (pozrieť výpis z obchodného registra tu) a jej hlavnými predmetmi činnosti sú:

  Našim cieľom je poskytovanie komplexných, efektívnych a praxou overených služieb na vysokej kvalitatívnej úrovni.
  Spoločnosť má záujem profilovať sa ako silný a stabilný odborný partner, ktorý dôsledne háji záujmy klientov.